זרים לראש

במידה ופרח מסויים לא קיים במלאי נשלב פרח אחר דומה ונשמור על עיצוב הזר.