זמיה בעציץ קרמיקה

חדש
זמיה בעציץ קרמיקה

עציץ זמיה בתוך כלי קרמיקה

תוספת למשלוח