עציץ דרצנה מרגינטה בכלי חרס מעוצב

עציץ דרצנה מרגינטה בכלי חרס מעוצב

עציץ דרצנה מרגינטה בכלי חרס מעוצב

תוספת למשלוח